پیوندها
شرایط طرح ها و آثار

دانش آموزان عزيز به منظور شركت در اين جشنواره مي بايست به نكات زير توجه فرمايند:

 شركت كنندگان محترم مي بايست فرم آنلاين ثبت نام اوليه در جشنواره را تكميل نموده و پس از آن آثار خود را حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به آدرس تهران-شهرك قدس،ميدان صنعت، خيابان خوردين، خيابان هرمزان، نبش خيابان پيروزان جنوبي، ساختمان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، طبقه دهم، دبير خانه دومين جشنواره دانش آموزي زيست فناوري ايران، كدپستي: 64891_14666 ارسال نمايند. 

  • هردانش آموز مجاز است در هر قالب تنها يك اثر ارسال نمايد، اما براي شركت آثار خود در قالب هاي مختلف محدوديتي ندارد.

  • در آثاري كه به صورت گروهي ارسال مي شوند مي بايست يك دانش  آموز به عنوان سرگروه انتخاب شده و فرم ثبت نام در جشنواره را تكميل نمايد.

  •  آثار ارسال شده به دبیرخانۀ جشنواره، به هيج وجه پس داده نخواهند شد.

  • در صورت بروز آسيب هاي احتمالي يا مفقود شدن آثار پست شده هيچ گونه مسؤوليتي متوجه دبیرخانۀ همايش نخواهد بود.

  •  دبیرخانۀ همایش نسبت به هرگونه بهره برداری از آثار آزاد مي باشد.

آئین نامه مربوط به قالب و چگونگي ارسال آثار به دبیرخانۀ جشنواره در دو بخش به صورت زیر تنظیم گردیده است :

الف-  موارد کلی که باید درباره همه آثار ارسالي لحاظ شوند:

 محتواي آثار ارسالي با محورهاي موضوعي جشنواره منطبق باشد.

 كليه فرم هاي درخواستي بايد به صورت تايپ شده به دبیرخانۀ جشنواره ارسال گردند.

 لازم است يك نسخه چاپ شده از فرم تكميل شده ثبت نام اوليه همراه با اثر ارسالي به دبیرخانۀ جشنواره فرستاده شود.

 آثار مي بايست تا پيش از موعد مقرر (حداكثر تا تاريخ 1392/11/25) به دبیرخانۀ جشنواره ارسال گردند. بديهي است به آثاري كه پس از تاريخ مذكور به دبيرخانه جشنواره برسند ترتيب اثر داده نخواهد شد. در ضمن درج عبارت "به منظور شركت در دومين جشنواره دانش آموزي زيست فناوري ايران" بر روي بسته پستي ارسالي ضروري مي باشد.

ب- آئین نامه هاي مربوط به هريك از قالب هاي آثار ارسالي:

در اين بخش آئین نامه هاي مربوط به قالب هاي مختلف آثار ارسالي به صورت جداگانه شرح داده شده است. شركت كنندگان عزيز لازم است با توجه به قالب آثار ارسالي خود، آئین نامه هاي مربوطه را به دقت مطالعه نموده و با توجه به آنها اقدام به تهيه و ارسال آثار خود نمايند. لازم به ذكر است آثاري كه از آئین نامه هاي مذكور پيروي نكنند از شركت در جشنواره باز خواهند ماند.

دستاوردهاي توليدي و پژوهشي:

ابتدا فرم مربوط به اطلاعات دستاوردهاي توليدي و پژوهشي از اينجا دانلود شده و پس از تكميل، يك نسخه چاپ شده از آن را به همراه نسخه ذخيره شده بر روی لوح فشرده (CD يا DVD) حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به دبیرخانۀ جشنواره ارسال گردد.

طرح هاي پيشنهادي توليدي و پژوهشي:

ابتدا فرم مربوط به اطلاعات طرح هاي توليدي و پژوهشي از اينجا دانلود شده و پس از تكميل، يك نسخه چاپ شده از آن را به همراه نسخه ذخيره شده بر روی لوح فشرده(CD يا DVD) حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به دبیرخانۀ جشنواره ارسال گردد.

مقاله هاي تحليلي:

مقالات بايد مطابق قالب زير تهيه شده و نسخه چاپ شده آن را به همراه نسخه ذخيره شده بر روی لوح فشرده(CD(يا DVD) حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به دبیرخانۀ جشنواره ارسال شود.

الف): نحوه نگارش مقالات:

•  مقاله‌های ارسالی حداکثر در 8 صفحه تنظيم شوند.

 • لازم است مقاله‌ها با نرم افزارword 2007  يا word 2003 روي كاغذ A4 به صورت تك ستوني و تك رويه تايپ شوند.

 • براي بخش فارسي مقالات از قلم نازنين 14 و متن لاتين آن از قلم  12 Times New Roman استفاده شود.

 • لازم است که جداول، نمودارها و شكل های داخل متن، به صورت فارسي باشد و كلمات انگليسي داخل متن به صورت زيرنويس آورده شود.

 • صفحه آرايي: حاشيه بالاي صفحه اول 5 سانتيمتر و در صفحات ديگر 5/2 سانتيمتر باشد. فاصله خطوط به صورت single و متن از سمت راست و چپ  justify تنظيم شود.

  ب): بخش‌هاي هر مقاله:

1. عنوان مقاله: كوتاه و معرف محتوي مقاله باشد و از 15 كلمه تجاوز نكند.

2. اسم يا اسامي و عناوين علمي نويسندگان: لازم است يك دانش آموز به عنوان عهده دار مكاتبات انتخاب شده و نام او با علامت * مشخص گردد.

3. آدرس نويسندگان: در زير آن آدرس الكترونيكي عهده دار مكاتبات نوشته شود.

4. چكيده: متن چكيده در حداكثر 150 كلمه، به صورت تك ستوني و حاوي نكات اصلي و نتايج مقاله باشد.

5. كلمات كليدي: حداكثر 10 كلمه.

6. متن اصلي: با مقدمه آغاز و با نتيجه‌گيري پايان مي يابد. اين بخش به صورت تك ستوني با قلم نازنين 14 نازك و فواصل بين خطوط به صورت single نگارش مي‌شود. جدول‌ها و شكل‌ها به ترتيب شماره‌گذاري شده، عناوين جدول‌ها در بالاي هر جدول و عناوين شكل‌ها در زير هر شكل آورده شود.

7. بحث و نتيجه گيري

8. تشكر وقدرداني: در صورت نياز

9. مراجع: منابع مورد استفاده در متن به ترتيب شماره در داخل كروشه [] مشخص و فهرست آنها مطابق با شماره‌اي كه در متن مشخص شده است و به ترتيب نام نويسنده يا نويسندگان، نام اثر، نام مجله و يا عنوان كتاب و تاريخ نشر با مراعات استانداردهاي رايج در ارائه مراجع در بخش مراجع آورده شود.

 

عکس:

1-عكس ها باید از يك سوژه حقيقي و با دوربين عكاسي يا موبايل گرفته شده باشند.

2-عکس ها باید از وضوح کافی برخوردار باشند و حتی الامکان اصول اولیه عکاسی( میزان نور ، فاصله، شفافیت تصویر) رعایت گردد.

3-عکس های گرفته شده با دوربين ديجيتالي بر روی لوح فشرده ذخیره و حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به دبيرخانه جشنواره ارسال شوند.

4-عکس های گرفته شده با دوربین آنالوگ(معمولی) در صورت امکان اسکن شده و به صورت ذخيره شده بر روی لوح فشرده (CDيا DVD) فرستاده شوند، در غیر این صورت به صورت چاپی در اندازه حداقل10 در 15 سانتی متر حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به دبيرخانه جشنواره ارسال گردند.

 

روزنامه دیواری:

1- روزنامه دیواری مي تواند به صورت سياه و سفيد يا رنگي تهيه شود و ابعاد آن باید حداقل 50 در 90 سانتی متر و حداکثر 70 در 100 سانتی متر باشد.

2-لازم است نام و نام خانوادگي، مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي، نام واحد آموزشي، شهر و استان تهيه كنندگان در روزنامه ديواري تهيه شده ذكر شده و حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.

3-به منظور جلوگيري از بروز آسیب دیدگی، روزنامه ديواري ارسالي در صورت امکان با نایلون جلد شده و در پاكت هاي مناسب قرار داده شود تا از تا خوردگي آن جلوگيري شود.

 

فیلم کوتاه و پويانمايي:

1- فیلم هاي ارسالي بايد با استفاده از دوربین فیلم برداری و در صورت عدم دسترسی به دوربین، با موبایل گرفته شده و از كيفيت كافي برخوردار باشند.

2- فیلم ها می توانند به دو صورت مستند و غیر مستند تهیه شوند.

3- فیلم و يا اثر پويانمايي بايد به صورت دیجیتالی بر روی لوح فشرده(CD يا DVD) ذخیره شده و حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به دبیرخانۀ جشنواره ارسال گردد.

 

داستان كوتاه:

1- داستان  باید به صورت « داستان كوتاه »  باشد و داستان های بلند و رمان قابل پذيرش نیست.

2- داستان ارسالي لازم است با نرم افزار word 2003 يا word 2007 روي كاغذ A4 به صورت تك ستوني و تك رويه تايپ شده باشد و نسخه چاپ شده آن به همراه نسخه ذخيره شده بر روی لوح فشرده(CDيا DVD) حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به دبيرخانه ارسال گردد.

 

كاريكاتور:

1-برای ترسيم كاريكاتور يا نقاشي از قلم سياه، مداد رنگی، پاستل (مداد شمعی)، آبرنگ و گواش استفاده شود.

2-اثر ارسالي نبايد از ابعاد A4 كوچكتر و از ايعاد A0 بزرگتر باشد.

3-آثار باید به صورت جلد شده (نایلون) و بدون تاخوردگی در پاکت متناسب با اندازه برگه ها قرار گیرند و حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به دبیرخانۀ جشنواره ارسال شوند.

 

مجله:

1-مجلاتي كه محتواي آنها مرتبط با محورهاي موضوعي جشنواره بوده و توسط دانش آموزان تهيه مي شوند مي توانند به صورت نسخه چاپ شده يا نسخه ذخيره شده بر روی لوح فشرده(CD يا DVD) حداكثر تا تاريخ 1392/11/25 به دبیرخانۀ جشنواره ارسال گردند.

2-مجلات مي توانند به صورت سياه و سفيد يا رنگي باشند.

3-لازم است نام و نام خانوادگي، مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي، نام واحد آموزشي، شهر و استان تهيه كنندگان در مجلات ارسالي ذكرشود.

   دانلود : dastavard.pdf           حجم فایل 417 KB
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir