اولين جلسه كارگروه محيط زيست

10 خرداد 1393

اولين جلسه كارگروه محيط زيست

اولين جلسه هم انديشي كارگروه محيط زيست ستاد توسعه زيست فناوري به رياست جناب آقاي دكتر قانعي در 30 ارديبهشت ماه سال جاري در ساختمان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار گرديد.