گزارش ارزیابی دومین جشنواره دانش‌آموزی زیست‌فناوری ایران

10 خرداد 1393

گزارش ارزیابی دومین جشنواره دانش‌آموزی زیست‌فناوری ایران

دومين جشنواره دانش‌آموزي زيست‌فناوري ايران با يك تغيير زماني از بهمن ماه 92 به فروردين ماه 93 با حضور 300 نفر شركت‌كننده از اكثر استان‌هاي كشور طي 4 روز در يك برنامه فشرده با فعاليت‌هاي گوناگون برگزار شد.