پیوندها
صفحه اصلی > دستاوردها > گزارش‌ها 
گزارش‌ها

ردیف

عنوان گزارش

تهیه کننده

1 گزارش بازار تجهیزات در سال 1396 کارگروه صنعت ساخت تجهیزات
2

گزارشی از کارسوق مهندسی ژنتیک

گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج
3

استانداردها در حوزه زیست­فناوری

کارگروه اقتصاد زیستی
4

سیاست­های حمایتی در حوزه زیست فناوری

کارگروه اقتصاد زیستی
5

زیست­ فناوری در ایتالیا در سال 2016

کارگروه اقتصاد زیستی
6 تحلیل گزارش مکنزی گروه نظارت و ارزیابی
7 گزارش نوآوری جهانی گروه نظارت و ارزیابی
8 چارچوب شاخص جهانی رقابت‌پذیری گروه نظارت و ارزیابی

9

 گزارش نقشه راه زیست فناوری کشاورزی

کارگروه کشاورزی

10

گزارش آنکتاد

ستاد

11

بررسی روند رشد زیست فناوری و آینده آن در دانمارک

گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج

12

بررسی و ارزیابی اختراعات زیست‌فناوری در ایران و جهان

گروه نظارت و ارزیابی

13

بررسی روند رشد زیست فناوری در آلمان

گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج

14

معرفی کلی شتاب دهنده ها

گروه نظارت و ارزیابی

15

بررسی و ارزیابی مستندات علمی زیست فناوری

گروه نظارت و ارزیابی

16

بررسی و ارزیابی سهم زیست فناوری در تولید ناخالص داخلی 

گروه نظارت و ارزیابی

17

ارزیابی بازار جهانی زیست فناوری

گروه نظارت و ارزیابی

18

عناوين پروژه هاي دانشجويي مرتبط با بايو سوخت

کارگروه محیط زیست

19 حضور ستاد توسعه زیست فناوری در جشنواره تبیان گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج
20 مجله اتانول زیستی کارگروه صنعتی
 
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir